Select Page

U19 Boys’ Singles ITTF World Table Tennis Rankings Peru

Week 11 | March 14, 2023

All Rankings

x x
x

x

x
 • Rank
 • Player
 • Points
 • 370
 • Peru
 • Carlos FERNANDEZ
 • 1480
 • 701
 • Peru
 • Adrian RUBINOS
 • 1080
 • 2071
 • Peru
 • Rodrigo Ali VIGO IZAGUIRRE
 • 325
 • 3671
 • Peru
 • Marko Yoshitomo KUWAE SHIROMA
 • 120
 • 4182
 • Peru
 • Gonzalo Alejandro VERA DIAZ
 • 93
 • 4502
 • Peru
 • Santiago Alfredo URIBE MARTINEZ
 • 82
 • 4612
 • Peru
 • Carlos Raul BLANCO CASTANEDA
 • 77
 • 5191
 • Peru
 • Julio Andre VILLAR SOLANO
 • 60
 • 5741
 • Peru
 • Jose Antonio PERALES AGUILAR
 • 48
 • 6091
 • Peru
 • Pablo LAU CIGUENAS
 • 42
 • 6351
 • Peru
 • Eduardo David MENDOZA SALAZAR
 • 40
 • 6391
 • Peru
 • Esteban Nicolas CAMACHO MUNOZ
 • 39
 • 6401
 • Peru
 • Luciano MEDRANO
 • 38
 • 6561
 • Peru
 • Nicolas GALLINO BARRANTES
 • 35
 • 6732
 • Peru
 • Diego Keiji TAKEDA KIYAN
 • 32
 • 6752
 • Peru
 • Luciano DONGO
 • 32
 • 7103
 • Peru
 • Carlos Alonso SANTIVANEZ PELAEZ
 • 28
 • 7551
 • Peru
 • Josue PORTALATINO
 • 23
 • 7681
 • Peru
 • Rodrigo Andres BEGAZO BARRIOS
 • 21
 • 7811
 • Peru
 • Andre VENTOSILLA
 • 20
 • 8382
 • Peru
 • Luciano NORIEGA AITA
 • 16
 • 8462
 • Peru
 • Jose SALDANA
 • 15
 • 8651
 • Peru
 • Erik Sebastian CHAVEZ SANCHEZ
 • 14
 • 8781
 • Peru
 • Carlos ACHATA
 • 14
 • 8821
 • Peru
 • Victor Fidel Gilberto MAIMA CALCINA
 • 14
 • 8901
 • Peru
 • Samuel DUFFOO
 • 13
 • 8911
 • Peru
 • Gianluca DONGO
 • 13
 • 9191
 • Peru
 • Bruno SANCHEZ
 • 12
 • 10091
 • Peru
 • Angelo Guillermo ARDITO VARGAS
 • 9
 • 10621
 • Peru
 • Tiago HOLGUINO
 • 8
 • 10701
 • Peru
 • Ignacio ZAMORA
 • 7
 • 11191
 • Peru
 • Juan MORENO
 • 7
 • 11211
 • Peru
 • Gonzalo ZAMORA
 • 7
 • 11381
 • Peru
 • Oscar SOSA HUANCARUNA
 • 6
 • 11391
 • Peru
 • Diego Andree DIAZ MEZA
 • 6
 • 11431
 • Peru
 • Rodrigo SALINAS
 • 6
 • 11471
 • Peru
 • Jose BEJARANO
 • 6
 • 11761
 • Peru
 • Diego ACHATA
 • 5
 • 12101
 • Peru
 • Sebastian GANIKO
 • 5
 • 12111
 • Peru
 • Rodrigo SIU
 • 5
 • 13571
 • Peru
 • Rodrigo ESPINOZA
 • 3
 • 13581
 • Peru
 • Alessandro COLANA
 • 3
 • 13621
 • Peru
 • Sebastian URIBE
 • 3