Select Page

U17 Boys’ Singles ITTF World Table Tennis Rankings Peru

Week 11 | March 14, 2023

All Rankings

x x
x

x

x
 • Rank
 • Player
 • Points
 • 2542
 • Peru
 • Gonzalo Alejandro VERA DIAZ
 • 93
 • 2802
 • Peru
 • Santiago Alfredo URIBE MARTINEZ
 • 82
 • 2892
 • Peru
 • Carlos Raul BLANCO CASTANEDA
 • 77
 • 3321
 • Peru
 • Julio Andre VILLAR SOLANO
 • 60
 • 3801
 • Peru
 • Jose Antonio PERALES AGUILAR
 • 48
 • 4021
 • Peru
 • Pablo LAU CIGUENAS
 • 42
 • 4241
 • Peru
 • Esteban Nicolas CAMACHO MUNOZ
 • 39
 • 4251
 • Peru
 • Luciano MEDRANO
 • 38
 • 4411
 • Peru
 • Nicolas GALLINO BARRANTES
 • 35
 • 4572
 • Peru
 • Diego Keiji TAKEDA KIYAN
 • 32
 • 4592
 • Peru
 • Luciano DONGO
 • 32
 • 4903
 • Peru
 • Carlos Alonso SANTIVANEZ PELAEZ
 • 28
 • 5291
 • Peru
 • Josue PORTALATINO
 • 23
 • 5421
 • Peru
 • Rodrigo Andres BEGAZO BARRIOS
 • 21
 • 5541
 • Peru
 • Andre VENTOSILLA
 • 20
 • 6042
 • Peru
 • Luciano NORIEGA AITA
 • 16
 • 6122
 • Peru
 • Jose SALDANA
 • 15
 • 6301
 • Peru
 • Erik Sebastian CHAVEZ SANCHEZ
 • 14
 • 6401
 • Peru
 • Carlos ACHATA
 • 14
 • 6431
 • Peru
 • Victor Fidel Gilberto MAIMA CALCINA
 • 14
 • 6511
 • Peru
 • Samuel DUFFOO
 • 13
 • 6521
 • Peru
 • Gianluca DONGO
 • 13
 • 6771
 • Peru
 • Bruno SANCHEZ
 • 12
 • 7411
 • Peru
 • Angelo Guillermo ARDITO VARGAS
 • 9
 • 7831
 • Peru
 • Tiago HOLGUINO
 • 8
 • 7911
 • Peru
 • Ignacio ZAMORA
 • 7
 • 8401
 • Peru
 • Juan MORENO
 • 7
 • 8421
 • Peru
 • Gonzalo ZAMORA
 • 7
 • 8591
 • Peru
 • Oscar SOSA HUANCARUNA
 • 6
 • 8601
 • Peru
 • Diego Andree DIAZ MEZA
 • 6
 • 8641
 • Peru
 • Rodrigo SALINAS
 • 6
 • 8681
 • Peru
 • Jose BEJARANO
 • 6
 • 8981
 • Peru
 • Sebastian GANIKO
 • 5
 • 8991
 • Peru
 • Rodrigo SIU
 • 5
 • 10321
 • Peru
 • Rodrigo ESPINOZA
 • 3
 • 10331
 • Peru
 • Alessandro COLANA
 • 3
 • 10371
 • Peru
 • Sebastian URIBE
 • 3